Konferencja HISTORIA W ARCHIWACH

Konferencja naukowo-dydaktyczna

HISTORIA W ARCHIWACH

RZECZ O LUDZIACH, DOKUMENTACH, OBRAZACH, ŚLADACH I ŚWIADECTWACH DEPORTACJI ŻYDÓW – OBYWATELI POLSKICH Z III RZESZY DO ZBĄSZYNIA (1938-1939)

wtorek, 29 październik 2019

12.00-12.30
Powitanie gości
dr hab. prof. UAM Danuta Konieczka-Śliwińska
Henryk Krystek (Dyrektor Archiwum Państwowe w Poznaniu)
Wojciech Olejniczak (Prezes Fundacji TRES)

Projekcja filmu
Do zobaczenia za rok w Jerozolimie
reż. W. Olejniczak, Polska 2008


SESJA 1
Źródło, ślad, relacja w edukacji na temat dziejów Żydów polskich
Prowadzenie: dr hab. prof. UAM Danuta Konieczka-Śliwińska

12.30-13.00
Piotr Trojański – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Świadectwa ocalałych z Zagłady i ich wykorzystanie
w edukacji o Holokauście na przykładzie relacji audiowizualnych z archiwum USC Shoah Foundation w Los Angeles


13.00-13.30
Joanna Zętar – Brama Grodzka (Grodzka Gate) / Zakład Teorii Mediów, Wydział Politologii UMCS
Personalizowanie nieobecności. O ludziach, dokumentach, obrazach, śladach i świadectwach w projekcie „Lublin 43 tysiące” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN

13.30-14.00
Przerwa kawowa


SESJA 2
Rzecz o ludziach, dokumentach, obrazach, śladach i świadectwach deportacji Żydów – obywateli polskich z III Rzeszy do Zbąszynia (1938-1939)
Prowadzenie: Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” / Zakład Teorii Mediów, Wydział Politologii UMCS

14.00-14.30
dr hab. prof. UAM Krzysztof Rzepa
Mieszkańcy Zbąszynia wobec Polenaktion

14.30-15.00
Szymon Pietrzykowski – Instytut Pamięci Narodowej
O księdze deportowanych w zbiorach IPN

15.00-15.30
Jan Kwiatkowski – Fundacja Tres
Sytuacja Żydów - obywateli polskich deportowanych do Zbąszynia w świetle dokumentów z AP w Poznaniu

15.30-16.00
Adam Suwart – dziennikarz, Społeczny Opiekun Zabytków
Wizyta byłego prezydenta Poznania, płk. Erwina Więckowskiego w Zbąszyniu jesienią 1938 r. we wspomnieniach jego syna Jerzego

16.00-17.00
Wojciech Olejniczak – Fundacja Tres
Idea portalu integrującego cyfrowe zasoby archiwalne www.zbaszyn1938.pl

 

Organizator konferencji: Instytut Historii UAM.
Partnerzy: Fundacja TRES, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Zadanie: „www.zbaszyn1938.pl – portal cyfrowy integrujący zasoby archiwalne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z Programu „Kultura Cyfrowa 2019”, realizowane przez Fundację TRES.

 

Konferencja HISTORIA W ARCHIWACH